Ændring i motocross reglerne om gult flag

Bruger du din fritid på at køre i mudder og uvelkomment terræn? Motocross er meget mere end fart, udholdenhed og råstyrke – der er en række regler, kørerne skal overholde.

[Følgende artikel er betalt og udarbejdet i samarbejde med de omtalte virksomheder, eller de virksomheder, der linkes til.]

I dette års motocross-reglement er flere bestemmelser udgået, og nye er kommet til. En af regelændringerne har stor betydning for sporten – nemlig de nye regler for “gult flag”. I denne artikel kan du læse mere om den ny regel samt andre af de væsentlige ændringer i motocross-reglement for 2017. Du finder samtlige bestemmelser og ændringer på denne side.

Kun én type gult flag

Som nævnt er der sket ændringer i reglerne om gult flag, hvilket indebærer, at der fremover kun findes én type gult flag. Dette flag skal af flagofficials svinges i 8-taller, hvis en kører er styrtet, eller hvis der forekommer andre farer under løbet. Den nye regel fremgår under reglementets punkt 3.5. I reglementet står der ordret: “Når dommeren svinger flaget i 8-taller, betyder dette, at der ikke må overhales“. Køreren skal herefter være parat til at standse, og der må ikke hoppes (det vil sige, mindst ét hjul altid skal røre jorden). Tegngivningen gælder, indtil uheldsstedet er passeret. Straffen for overtrædelse ved tidskval/heatet er 10 placeringers tilbagerykning. Ved en særlig grov forseelse sker der udelukkelse af tidskval/heatet. Straffen for overtrædelse ved træning er bøde eller udelukkelse.

Nye regler for træningsarrangementer 

Fungerer du som træner i en motocrossklub? Så er det nødvendigt at læse punkt 3.11 i reglementet, som omhandler de opdaterede regler inden for almindelig træning. Uden for konkurrence og uden præmiering kan der nemlig arrangeres træning uden ansøgning. For at udnytte den enkelte klubs miljøtilladelse og tildelte træningstid må DMU-klubberne og træningslederne tilrettelægge fællestræning for solo, quad og sidevogn. Det er her den enkelte DMU-klub og træningsleder, der har ansvaret for at tilrettelægge den enkelte træning med behørigt hensyn til sikkerheden for alle kørere samt at beslutte hvilke klasser, der skal køre på banen samtidig.

Hjælpen skal være tilgængelig – også under træningen

I en sportsgren som motocross er det særdeles vigtigt, at sikkerheden altid er i højsædet. Punkt 3.12 i reglementet omhandler af denne grund kravene til den hjælp, der skal være tilgængelig under publikumsstævner. De nye regler kræver dog tillige, at hjælpen også skal være til stede under træningen inden løbets start. Her er det et krav, at der tæt på banen er en læge til stede samt uddannede samaritter i tilstrækkeligt antal. Disse skal stå klar med forbindingskasser og bårer. Derudover skal der bestilles en ambulance fra et anerkendt redningsselskab. Ambulancen skal placeres hensigtsmæssigt og skal have fri frakørsel fra banearealet til offentlig vej.

Husk, at det er vigtigt, du læser motocross-reglement for 2017 grundigt, hvis du skal deltage i motocross-stævner, som kører eller official. Det er dit ansvar at holde styr på de mange regler. På denne måde skaber du et sikkert og trygge rammer for træning, stævne eller løb, så alle kan komme sikkert over målstregen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *